Formę i sposób prowadzenia księgowości zawsze uzależniamy od kierunku obranego przez Twoją Firmę