Pliki cookies

 1. Pliki cookies (znane także jako ciasteczka internetowe) to niewielkie fragmenty danych przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies mają różne zastosowania i mogą zawierać informacje, takie jak preferencje użytkownika, dane logowania, historię przeglądania oraz inne dane związane z interakcjami użytkownika ze stroną internetową. Służą one głównie do poprawy doświadczenia użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych.
 2. Chociaż nie używamy plików cookies, zgodnie z wymogami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy korzystasz z tej strony. Twoja zgoda jest ważna i wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzez korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Klauzura RODO

 1. Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy w naszej stronie https://confidencial-accounting.pl jest Biuro Rachunkowe Confidencial Accounting sp. Z o.o.
 1. Biuro Rachunkowe Confidencial Accounting sp. Z o. o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ol. Nadrzecznej 5F lok. C20A (było Biuro Rachunkowe Marpol Trinh Hoai Nam) od 17 lat otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. udostępnienie danych państwa do odpowiednich organów ZUS, US, KRS, CEIDG…).
 2. Działania Biura podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Biura definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).
 4. Biuro przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym, ZUS) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Biuro ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Biura w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności usług księgowych oraz kadrowych. Odmowa przekazania tych informacji naszym pracownikom uniemożliwia przeprowadzenie nasych czynności.
 7. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Biura, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: office@confidencial-accounting.pl
 8. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Biura, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.