Jako biuro rachunkowe ponosimy pełną odpowiedzialność, dlatego posiadamy bardzo wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.