1. Pełna Księgowość

 • Prowadzenie Pełnych Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych ( w tym niematerialnych i prawnych np. Know-How )
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, oraz sprawozdawczych
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników / zysków i strat
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń, oraz deklaracji VAT i JPK
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Obsługę kadrowo-płacową w zakresie umów o pracę/dzieło/zlecenie, sporządzania list płac, zaświadczeń i ewidencji urlopów
 • Zgłoszenia pracodawcy do ZUS, PPK
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową, oraz ZUS
 • 2. Działalność gospodarcza jednoosobowa

 • Prowadzenie KPiR – Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie KPiR – Księgi Przychodów i Rozchodów – Ryczałt
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży (VAT lub bez VAT)
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń, oraz deklaracji VAT i JPK
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, oraz ZUS
 • 3. Rejestracja spółki

 • Sporządzenie umowy spółki
 • Dobór przedmiotu działalności (PKD)
 • Sporządzenie i złożenie wniosków do sądu
 • Sprzedaż gotowych spółek
 • Umówienie notarialnej sprzedaży udziałów spółki
 • Sporządzenie i złożenie wniosku do KRS
 • Zakup udziałów Spółki
 • Likwidacja spółki
 • 4. Usługi najmu biura wirtualnego

 • Adres korespondencyjny
 • Odbiór korespondencji
 • Skanowanie i wysłanie mailem korespondencji
 • Nasze biuro jest wpisane w rejestrze trustów, zgodnie z wymaganiami MF (więcej informacji pod linkiem https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow)