Sắp tới tất cả các công ty sẽ dần dần phải có hộp thư điện tử để liên lạc với cơ quan nhà nước. Điều này thực ra rất tốt đối với các công ty. Sau khi chúng ta đăng ký hộp thư điện tử thì phòng thuế sẽ gửi thư cho công ty vào hộp thư điện tử thay vì gửi thư đảm bảo. Chúng ta chỉ cần đăng nhập vào hộp thư là có ngay chứ không cần phải ra bưu điện xếp hàng.
Đây là việc mà các công ty phải làm.
Thời hạn các công ty phải đăng ký hộp thư điện tử:

  1. Công ty gia đìnhh (đăng ký trên CEiDG):
  • Nếu lập từ ngày 01.01.2024 thì sẽ phải đăng ký luôn lúc lập.
  • Những công ty lập trước đó sẽ phải đăng ký đến ngày 30/09/2026
  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn:
  • Nếu lập từ ngày 30.12.2023 thì sẽ phải đăng ký luôn lúc lập.
  • Những công ty lập trước đó sẽ phải đăng ký đến ngày 30/03/2024

Để đăng ký hộp thư điện tử chúng ta vào trang biznes.gov.pl trên trang có hướng dẫn cụ thể.
Chú ý: Tạm thời phải đăng nhập bằng tài khoản tin cậy (EPUAP), tài khoản nhà băng, app mObywatel hoặc e-Dowwód. Chữ ký kwalifikowany không dùng được khi đăng nhập.